Project gefinancierd door FEDER en de JCYL “Gebruik van kunstmatige intelligentietechnologie om de productie te verbeteren”

Onze partner AGROFORRAJES CAMPOS DE CASTILLA S.L, die verantwoordelijk is voor de productie van ons product Paja Nual, heeft het project “Gebruik van kunstmatige intelligentietechnologie om de productie te verbeteren” uitgevoerd, met als algemene doelstelling het bedrijf te voorzien van kunstmatige intelligentiesystemen voor de exploitatie van bestaande gegevens in het beginnende systeem. Voor dit proces worden tijdens het baallaadproces nieuwe sensorgegevens geregistreerd. Nieuwe gegevens zullen ook worden vastgelegd met behulp van real-time sensoren voor de productkwaliteit, met behulp van spectrofotometrietechnieken. Bovendien zullen de huidige toepassingen worden verbeterd om de productie te controleren. Het bedrijf krijgt een nieuw portaal waar de klant informatie kan ontvangen.

Met al deze nieuwe informatie kan AGROFORRAJES CAMPOS DE CASTILLA S.L. identificeer de kwaliteit van elke baal stro en voeg een reeks procesindicatoren toe, waardoor een communicatiekanaal ontstaat tussen de eindklant en het bedrijf.

AGROFORRAJES CAMPOS DE CASTILLA S.L. Aan dit project wordt deelgenomen door de Miranda de Ebro Technology Center Foundation (CTME), met uitgebreide ervaring op dit kennisgebied.

Project medegefinancierd door het Instituut voor Bedrijfsconcurrentievermogen van Castilla y León (ICE) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), thematische doelstelling 1, dat tot doel heeft de technologische ontwikkeling, innovatie en kwaliteitsonderzoek te bevorderen.

Gerelateerde Berichten

In ander nieuws